skip to Main Content
Tromøy Bygg AS

Tromøy Bygg AS

Tromøy Bygg AS har siden 2010 bygget nye hus, leiligheter, hytter og garasjer i Arendal og omliggende kommuner.  

Vi bygger like gjerne tradisjonelt som moderne, både på din tomt eller en av våre egenutviklede tomter.

Tromøy Bygg As har historie tilbake til 2004 da Birger Berg Pedersen bestemte seg for å gjøre hobby til levevei, sa opp jobben som selger og startet enmanns-firma.  De første årene i samarbeid med andre enmannsfirmaer, men fra 2010 som Tromøy Bygg AS.  Vi bygger mye nye hus og leiligheter , men rehabiliterer like gjerne gammelt.  

Tromøy bygg består i dag av 11 personer hvorav en lærling. Tromøy Bygg har siden 2013 vært godkjent lærlingebedrift og har fått 8 flotte ungdommer gjennom læretida fram til fagbrev. Flere av disse er nå ansatt i firmaet og bidrar til at nye ungdommer kan få lærlingkontrakt og forhåpentligvis sikre firmaets behov for arbeidskraft i framtiden.

Vi gleder oss til å høre fra deg, og kunne hjelpe deg med å realisere dine planer/drømmer.

Kontakt oss på: Telefon: 911 34 472 eller E-post: birger@tromoybygg.no

Back To Top