skip to Main Content

Styremedlemmer:

Formann: Knut Guttormsgaard

Medlem: Knut Erik Kjørstad

Medlem: Frank Arne Leiros

Medlem: Inger Nilsen

Medlem: Mons Petter Pettersen

Varamann: Glenn – Håkon Langemyr

Varamann: Egil Svensen

Varamann: John Perder Johnsen

Varamann: Kjetil Bringsverd

Sekretær: Glenn Kruse

Svennepromosjonen: 

Oldermann: Knut Guttormsgaard

Sermonimester: Roy Paulsen

Sekretær: Knut Rose Jensen

Ladevakt: Inger Nilsen

Ladevakt: Atle Mojlanen

Varamann: Stein Roar Gundersen

Varamann: Wenche Britt Jarno

Varamann: Trygve Jensen

Fanevakt:
Jørn Gotaas

Ordenskapittel:
Sverre Geir Syvertsen ( Leder )
Odd Inge Johansen, Atle Mojlanen og Roy Paulsen

Festikomité:
Mons Petter Pettersen
Thor Gustav Lien og Harry Jørgensen

Revisor:
Bjørn Jacobsen

Valgkomite:
Jan Arild Christensen ( Leder )
Stein Roar Gundersen

Næringsforeningen: Knut Guttormsgaard

Gårdsstyre: Knut Erik Kjørstad og Per Øyvind Heggland. Varamann er John Peder Johnsen og Kjetil Bringsverd

Presseansvarlig: Knut Guttormsgaard

Hjemmeside / facebook: Glenn Kruse

Back To Top