skip to Main Content

Styre

Leder: Tellef T. Christensen

Nestleder: Inge Chr. Sætra

Medlem: MonsPetter Pettersen

Medlem: Sylvia Sørensen

Medlem: Mona Lee Rasmussen

Vara: Glenn Håkon Langemyr

Vara: John Peder Johnsen

Vara: Kjetil Bringsverd

Vara: Linda Andersen


Gårdsstyre:

Leder: Inge Chr. Sætra

Medlem: Per Øyvind Heggland

Medlem: John Peder Johnsen

Vara: Kjetil Bringsverd

Svennepromosjon: 

Oldermann: Tellef T. Christensen

Sermonimester: Stein Roar Gundersen

Sekretær: Knut Rose Jensen

Ladevakt: Inger Nilsen

Ladevakt: Atle Mojlanen

Vara: Roy Paulsen

Vara:  Trygve Jensen

Vara: Wenche Britt Jarno

Vara: Sylvia Sørensen

Fanevakter:

Knut Guttormsgaard

Bjørn Haveland

Ordenskapittel:

Leder: Glenn Kruse

Medlem:  Sverre Geir Syvertsen

Medlem:  Roy Paulsen

Festikomité:

Leder: Mons Petter Pettersen

Medlem: Thor Gustav Lien

Medlem: Harry Jørgensen


Revisor:

Harald Aasbø

Valgkomite:

Leder:  Knut Guttormsgaard

Medlem: Ernest M`bon

Medlem: Jan Arild Christensen

Styremedlem i Arendal Næringsforening:

Tellef T. Christensen


Presseansvarlig:

Tellef T. Christensen

Sekretær:

Knut Erik Kjørstad


Ansvarlig for Hjemmeside / facebook:

Tellef T. Christensen

Back To Top