skip to Main Content

Styremedlemmer:

Formann: Knut Guttormsgaard

Medlem: Tellef T. Christensen

Medlem: Knut Erik Kjørstad

Medlem: Inger Nilsen

Medlem: Mons Petter Pettersen

Varamann: Glenn – Håkon Langemyr

Varamann: Linda Andersen

Varamann: John Perder Johnsen

Varamann: Kjetil Bringsverd

Sekretær: Glenn Kruse

Svennepromosjonen: 

Oldermann: Knut Guttormsgaard

Sermonimester: Stein Roar Gundersen

Sekretær: Knut Rose Jensen

Ladevakt: Inger Nilsen

Ladevakt: Atle Mojlanen

Varamann: Roy Paulsen

Varamann: Wenche Britt Jarno

Varamann: Trygve Jensen

Varamann: Sylvia Sørensen

Fanevakt:
Jørn Gotaas og Bjørn Haveland

Ordenskapittel:
Sverre Geir Syvertsen ( Leder )
Glenn Kruse og Roy Paulsen

Festikomité:
Mons Petter Pettersen
Thor Gustav Lien og Harry Jørgensen

Revisor:
Bjørn Jacobsen

Valgkomite:
Jan Arild Christensen ( Leder )
Stein Roar Gundersen og Ernest M`bon

Næringsforeningen: Knut Guttormsgaard

Gårdsstyre: Knut Erik Kjørstad, Per Øyvind Heggland og John Peder Johnsen

Varamann Kjetil Bringsverd

Presseansvarlig: Knut Guttormsgaard

Hjemmeside / facebook: Tellef T. Christensen

Back To Top