skip to Main Content
Songe Mekaniske Verksted AS

Songe Mekaniske Verksted AS

Songe Mekaniske Verksted AS er en videreføring av det originale verkstedet som ble etablert i 1947. Daglig leder er tredje generasjon som driver verkstedet – og har drevet det siden 1989. I dag har vi 4 fast ansatte, og tar oppdrag i hele Aust-Agder fylke.

Kontakt oss på: Telefon: 908 51 220 eller E-post: egil@songemekk.no

Back To Top