skip to Main Content
Oras Arendal AS

Oras Arendal AS

Oras sitt forhold til samfunnet, kunder og leverandører er basert på gjensidig tillit og integritet. Våre kunder skal være trygge på at vi leverer det vi lover og at jobben utføres ordentlig, i samsvar med alle pålagte krav og spesifikasjoner. Som ledende tekniske entreprenørbedrift skal vi være den toneangivende aktøren i alt vi foretar oss og en foretrukket samarbeidspartner for kundene.

Med dagens klimautfordringer er det viktig for oss å ta ansvar. Derfor har vi utarbeidet et miljøløfte som skal være førende i alle beslutningene våre: “Oras skal være den grønne, tekniske entreprenør i Norge som tilbyr integrerte produkter og tjenester innen rør, klima og energi. Vi skal møte fremtidens kvalitets- og miljøkrav innen bygg på en smartere og mer kostnadseffektiv måte.”

Kontakt oss på: Telefon: 452 59 980 eller E-post: kenneth.post@oras.no

Back To Top