skip to Main Content

AHIF består idag av små og store bedrifter fra frisører til bygg-mestere. Foreningen har også yrkesskolelærere og andre ledere i håndverks og industribedrifter eller i foreninger som opplæringskontorer etc., som medlemmer.

Foreningen ble stiftet i 1847 og er landets 3. eldste etter Oslo og Bergen.

Foreningen arrangerer møter og sammenkomster med foredrag og innbudte gjester fra offentlige myndigheter, enkeltpersoner eller firmaer som vi ønsker informasjon fra eller som vi ønsker å høre mer om. Disse møtene ender gjerne opp i uformelle samtaler rundt bordet i festsalen med et måltid som festkomiteen har laget i stand. Torskeaften vår og høst er populært, og er en av flere tradisjoner foreningen har hatt fra gammelt av.

AHIF er ikke en arbeidsgiverforening, og dermed ikke tilsluttet NHO, men er en frivillig ideell sammenslutning for faglig utvikling og sosialt samvær.

 

Kort historikk:

Foreningen ble stiftet som en reaksjon på at myndighetene opphevet de gamle laugs-privilegiene i 1838. Dette førte til et totalt frislipp av rett til å drive næringsvirksomhet også som håndverker. Fordelen med den nye loven var at gamle familiære privilegier ble forbudt. Ulempen var at det ikke var mulig å holde kontroll med den faglige standarden over arbeidet som ble utført.

Så i 1847 gikk håndverkere sammen om å danne foreningen i Arendal, og var dermed en av de første i landet. Formålet med foreningen var at den skulle styrke det faglige og sosiale samholdet, og sørge for at arbeidet holdt et høyt nivå. Dette er fortsatt vår viktigste funksjon i samfunnet.

 

Arendal Næringsforening

I 2005 gikk Arendal handverker og industribedrifters forening (AHIF) sammen med Arendal Handelsstand og Arendal Handelskammer og stiftet: Arendal Næringsforening (ANF). Dette ble gjort for å få en sterkere posisjon i samfunnet for å jobbe for medlemmenes interesser overfor myndigheter, og ha en sterkere stemme i større saker i lokal og regional sammenheng.

 

Medlem i AHIF

Som medlem i AHIF får du flere fordeler utenom bare det sosiale.

  • Som medlem av AHIF blir du medeier i vår bygård i Bendiksklev 10. Her vil du ha tilgang på bar, stor møtesal med kjøkken tilknyttet, større loft med bord, stoler og sofaer.
  • Som medlem i AHIF er du representert ved lederen i stryet i Arendal Næringsforening.
  • En arena for å møte kollegaer og for å kunne diskutere temaer på tvers av fag og bransje i en uformell setting.
  • Faglig utveksling og kompetanseheving.
  • Sosiale sammenkomster som sommerturer, temakvelder, debattkvelder og uformelle sammenkomster.
  • Markedsføring av din bedrift/ bransje på vår hjemmeside i form av egen firmaside på medlemssiden. Vi jobber også med å dele relevante nyheter om våre medlemmers bedrifter.

Back To Top