skip to Main Content

Vår historie..

Vi er 84 medlemmer som representerer 70 bedrifter, små og store fra frisører til bygg-mestere. Foreningen har også yrkesskolelærere og andre ledere i håndverks og industribedrifter eller i foreninger som opplæringskontorer etc., som medlemmer.

Foreningen ble stiftet i 1847 og er landets 3. eldste etter Oslo og Bergen.

Lokalene i Bendiksklev nr 10 brukes til møtevirksomhet, utleie til ulike foreninger, og leies også ut til private arrangementer. Vi har festsal og kjøkken med fult tilbehør.

A.H.I.F. er ikke en arbeidsgiverforening, og dermed ikke tilsluttet NHO, men en frivillig ideell sammenslutning for faglig utvikling og sosialt samvær.

Foreningen har kjøpt andeler i stiftelsen: Arendal Byselskap for bygging av nytt kulturhus..

Foreningen arrangerer møter og sammenkomster med foredrag og innbydte gjester fra offentlige myndigheter eller fra enkeltpersoner eller firmaer som vi ønsker informasjon fra eller som vi ønsker å få i tale. Disse møtene ender gjerne opp i samtaler rundt bordet i festsalen med et måltid som festkomiteen har laget i stand. Torskeaften vår og høst er populært.

Foreningen deltar i ulike næringspolitiske fora, for å fremme næringens betingelser lokalt og i samfunnet ellers.

A.H.I.F.,s lokaler står til medlemmenes disposisjon også privat til selskaper og lignende etter behov og tilbyr bl.a. åpen kafe i festlokalet 17 mai.

HVEM KAN BLI MEDLEM ?
Enhver håndverker med minimum svenne/fagbrev som driver egen virksomhet eller
Håndverker med mesterbrev eller tilsvarende som arbeider i ledende stilling innenfor håndverk/industri ,skole eller offentlig virksomhet.

 Last ned søknadsskjema her

Back To Top