skip to Main Content

Mesterbrevordningen runder 25 år

Mesterbrevordningen runder 25 år

15. januar 2012 er det 25 år siden lov om mesterbrev i håndverk og annen næring (mesterbrevloven) avløste håndverksloven. Våre gratulasjoner går til alle mestere som har bidratt til at ordningen har fått den posisjonen den har i dag.
Med mesterbrevloven ble mesterbrevordningen landsdekkende. I dag har vi rundt 18 000 mestere over hele landet fordelt på over 70 fag. Byggfagene står for 77% av alle aktive mestere. Men statistikken viser også et stort mangfold av fag. Bilfagene er nye og potensielt store mesterfag. Mesterbrevordningen og mesterutdanningen er i kontinuerlig utvikling i takt med samfunnsmessige endringer og endrede krav til fagene.

Back To Top