skip to Main Content
Jan Willy Jensen

Jan Willy Jensen

Taksering av boliger og fritidsboliger, næringseiendommer, skadetaksering og skadeskjønn. Utfører også arkitektarbeid.

Kontakt oss på: Telefon: 908 80 888 eller E-post: j.willy@online.no

Back To Top