skip to Main Content
Henriksen Snekkeri AS

Henriksen Snekkeri AS

30 år med yrkesstolthet

Det er 30 år siden møbelsnekker Frode Bjørn Henriksen startet bedriften i Arendal. Møbelsnekkeriet har siden vokst gradvis, og for noen år siden kjøpte et knippe av de ansatte opp virksomheten. I dag er vi ca. 20 ansatte, og selv om aktiviteten nå omfatter langt mer enn møbelproduksjon, så har alle i produksjonen fagbrev som møbelsnekkere. Henriksen Snekkeri er for øvrig en godkjent lærebedrift. Holdningen til kvalitet i alle ledd, og en genuin interesse for faget, er selve grunnsteinen i bedriften. En yrkesstolthet som skal synes i sluttresultatet.

Henriksen Snekkeri har produsert møbler for Slottet og vært leverandør av tremøbler for Hødnebø. I dag har vi rammeavtale med Stortinget og tar hånd om oppgradering og utskiftinger av møbler samt produksjon av nye innredningselementer i et av Norges symbolbygg. De siste årene har oppdragene i større grad bestått av butikkinnredninger, kontorinnredninger (skranker, resepsjonsområder), spisesteder, flyplassmøbler samt kirke- og kulturbygg. Kombinasjonen av tradisjonelt håndtverk og moderne design er veien videre for Henriksen Snekkeri, og med en kompetent stab innen prosjektledelse, produktuvikling og produksjon er vi godt rustet for å skape flere spennende kapitler i historien om Henriksen Snekkeri.

Kontakt oss på: Telefon: 922 02 368 eller på E-post: ivar@henriksen-snekkeri.no

Back To Top