skip to Main Content

Viktig Informasjon – kun til A.H.I.F medlemer

Bli medlem av gavefondet ( Arendal Håndverk og Junkers Gavefond) og få en pengegave til jul hvert år etter fylte 62 år – Så lenge du lever.

Inngangsbilletten er en engangssum beregnet etter din alder. ( eksempel: 32 år: kr 3183,-)

De siste åreneh ar vi delt ut kr 1500,- til hvert gaveberetiget medlem ( orentning av pengene) Det skal ikke gå mange år før du har fått igjen innskuddet. Gaven er skattefri.

Fondskapitalen hadde en markedsverdi pr 31.12.2011 på kr 600.000,- Dette blir du medeier i.

Ring Knut Guttormsgaard for mer informasjon og for å få tilsendt giro / medlemspåmeldingskort. Tlf: 93 44 73 95

PS: Vi er udag 30 medlemer. Det er plass til flere!

 

Back To Top