skip to Main Content
Frisk Pust Inn I Historisk Forening

Frisk pust inn i historisk forening

Arendal handverker og industribedrifters forening har en lang historie som de to unge lederne ønsker å ta videre. Nå er de på leting etter unge handverkere og innehavere av industribedrifter som vil være med på å eventyret.

Hentet fra: https://sorlandsavisen.no/2021/03/11/frisk-pust-inn-i-historisk-forening/

Leder, Tellef T. Christensen og nesteleder Inge Chr. Sætra er på letting etter unge håndverkere og industribedrifter til Arendal håndverker og industribedrifters forening (AHIF). Foreningen har en lang historie som landets 3. eldste forening, og ble stifta i 1847. Nå ønsker de to unge lederne og sette i gang et generasjonsskifte innad i foreningen og dra foreningens lange historie videre.

For øyeblikket består foreningen av et bredt spekter medlemmer i alle aldre og i ulike fag, men den eldre generasjon tar hovedandelen. Nå ønsker Tellef og Inge at foreningen skal bli mer aktuell for de yngre håndverkerne som enda ikke har fått øynene opp for AHIF.

– Vi tilbyr alle medlemmene et møtested for likesinnede innenfor håndverk og industri i form av en uformell møteplass. Her kan man møte eldre og erfarne som mer enn gjerne ønsker å lære bort triks og dele sin kompetanse. Men det er også en plass for unge som kan dele felles erfaringer og skape et nettverk blant yngre og eldre medlemmer. Jeg har personlig fått utrolig mye ut av disse nettverkene og kunnskapsdelingene, og tror at det er mange andre unge håndverkere og industrifolk der ute som hadde hatt samme erfaring som meg, forteller Tellef T. Christensen.

Kort historikk
Foreningen ble stiftet som en reaksjon på at myndighetene opphevet de gamle laugs-privilegiene i 1838. Dette førte til et totalt frislipp av rett til å drive næringsvirksomhet også som håndverker. Fordelen med den nye loven var at gamle familiære privilegier ble opphevet. Ulempen var at det ikke var mulig å holde kontroll med den faglige standarden over arbeidet som ble utført.

Så i 1847 gikk håndverkere sammen om å danne foreningen i Arendal, og var dermed en av de første i landet. Formålet med foreningen var at den skulle styrke det faglige og sosiale samholdet, og sørge for at arbeidet holdt et høyt nivå. Dette er fortsatt foreningens viktigste funksjon i samfunnet.

Foreningen i dag
AHIF består i dag av små og store bedrifter fra frisører til byggmestere. Foreningen har også yrkesskolelærere og andre ledere i håndverks og industribedrifter som medlemmer, og arrangerer møter og sammenkomster med foredrag fra innbudte gjester fra det offentlige, enkeltpersoner og firmaer. Men arrangerer også flere uformelle arrangement som sommerturer og ulike sammenkomster. AHIF er ikke en arbeidsgiverforening, og er dermed ikke tilsluttet NHO, men er en ideell sammenslutning for faglig utvikling og sosialt samvær.

Medlem i AHIF
Som medlem i AHIF får du flere fordeler utenom bare det sosiale.

– Som medlem av AHIF blir du medeier i foreningens bygård i Bendiksklev 10, Arendal. Her vil du ha tilgang på stor møtesal med kjøkken tilknyttet, bar og et større loft med bord, stoler og sofaer.

– Som medlem i AHIF er du representert ved lederen i stryet i Arendal Næringsforening.

– En arena for å møte kollegaer og for å kunne diskutere temaer på tvers av fag og bransje i en uformell setting.
-Faglig utveksling og kompetanseheving.

– Sosiale sammenkomster som sommerturer, temakvelder, debattkvelder og uformelle sammenkomster.

– Markedsføring av din bedrift/ bransje på vår hjemmeside i form av egen firmaside på medlemssiden. Vi jobber også med å dele relevante nyheter om våre medlem­mers bedrifter.

Medalje: Foreningen har flere tradisjoner, blant annet medlemsmedaljer for langt medlemskap. Denne tradisjonen har stått siden foreningen blei stiftet i 1847.
Back To Top