skip to Main Content

Debattkveld med forfatter og tømrermester Ole Thorsensen

mine bilder 008Formann i AHIF Knut Guttormsgaard inviterte til debatt onsdag 23.09.2015 på håndverkeren. Debattpanelet besto av representanter fra skole, seksjon fagopplæring, LO, NHO, politikere og forfatter og tømrermester Ole Thorsensen. Salen vår var fullsatt og kvelden ble meget interessant. Ole Thorstensen vakte debatt da han for en tid tilbake skrev et innlegg i Morgenbladet om de manuelle og deres betydning / respekt blant akademikere. Når Ole omtaler de manuelle tenker han på håndverkeren, fagarbeideren, de som utfører et manuelt arbeid. Han innledet kveldens debatt med å lese noen innlegg fra hans nye bok som omhandler mer om de rammebetingelser, mangel på forståelse og respekt fra den akademiske befolkningen har for den manuelle kvinnen og mannen i vårt samfunn. Verdsettingen og forståelsen av et manuelt yrke er i den akademiske verden ikke til stede mener Ole. Dette er nok mange av oss enige med Ole i. Etter dette innlegget fra Ole ble det også mange synspunkter fra debattpanelet og salen. Kvelden gikk fort og vi var alle enige om at dette kommer vi til å prate mer om.

 

Back To Top