skip to Main Content
Årets Lærling 2017 OKAB.

Årets lærling 2017 OKAB.

Under årsmøte til OKAB den 10.03.2017 kåret vi årets lærling. Hvert år ønsker OKAB og gi en liten oppmerksomhet til en lærling eller lærekandidat som har utført sin læretid på en slik måte at hun / han fortjener en ekstra oppmerksomhet. Det er bedriftene som sender inn forslag på sine kandidater. Styret i OKAB velger ut en verdig kandidat. Kriterende som blir lagt til grunn er blant annet faglig dyktighet, interesse for faget, vilje til å gi det lille ekstra og være et godt forbilde for sine kollegaer. I år gikk prisen til Elias Teinum Reinhardsen. På bildet ser vi at han mottar en sjekk på kr. 5000,- OKAB gratulerer Elias med prisen og ønsker ham lykke til videre i livet. Han gikk sin læretid hos Henriksen Snekkeri AS som alltid gjør en god jobb med sine lærlinger. Elias har tidligere i år fått Aust – Agder fylkeskommunes pris som årets lærling 2017.

Back To Top