skip to Main Content

STYREMØTER 2019:

04.02.2019

15.03.2019 Generalforsamling

25.03.2019

03.06.2019

16.09.2019

24.02.2020

AKTIVITETSPLAN FOR 2019:

04.04.2019. Temakveld om «klima i forandring».

17. mai arrangeres som tidligere med åpen cafe og borgertog. Alle medlemene vil få invitasjon. Ta med familie og venner for en liten matbit og prat.

14.06.2019. Sommertur med båttur rundt Hisøya. Etterpå møtes vi hos Mons Pizzeria Via Felicia.

26.09.2019. Temakveld. Program blir sendt ut når dette er klarlagt.

16.11.2019. Torsekeaften. Vi regner med å få til et hyggelig musikalsk innslag også.

Fag / svennebrevutdeling Arendal kulturhus 07.02.2020. Mer info vil følge etterhvert. Alle våre medlemmer vil få invitasjon.

Generalforsamling 20.03.2020.

 

 Medlemsbrev våren 2019.

Først vil jeg takke alle medlemmene for tillitten dere viste meg på årsmøte da jeg ble valgt inn som formann for en ny periode. Ser frem til denne oppgaven med stor glede da mitt hjerte brenner for en forening som AHIF. Jeg har mange tanker og ideer som jeg håper jeg og styret kan få satt ut i live slik at vi kan skape litt engasjement rundt foreningen vår som vi alle er så stolte av. Våren er like om hjørnet og det nye året er godt i gang. Foreningen har hatt sitt første styremøte den 25.03.2019 etter Generalfosamlingen. Programmet for året er mer eller mindre fastlagt men eventuelle forandringer vil bli fortløpende lagt ut på vår  hjemmeside: www.arendal-handverker.no Bruk den flittig alle sammen. Ellers håper vi nå at våren bidrar til at det løsner mer på etterspørslen etter arbeid selv om vinteren har vært aktiv for mange av våre medlemmer. Anbefaler dere å gå inn på hjemmesiden vår og noter dere tidspunkter for møter og tilstelninger. Legg det inn i kalenderen deres. Vi håper at vi alle kan bli flinkere til å delta på våre aktiviteter og å gi tilbakemeldinger / påmeldinger. Husk at er det saker dere ønsker skal bli tatt opp på våre styremøter så er det bare å sende dette inn til vår sekretær. Dere kan kontakte sekretæren på glenn@okab-arendal.no eller bruke kontakt linken vår på hjemmesiden. Sekretæren Glenn Kruse kan også treffes på 909 77520. Hvis vi alle bidrar litt her vil det også være motiverende for styret når de får inn saker å jobbe med. Ellers oppfordrer jeg alle til å delta på møtene til Arendal Næringsforening da de har oppe mange interessante temaer som kan være av interesse.

Ønsker dere alle et fortsatt godt år.

Med hilsen

Knut Guttormsgaard

Formann

AHIF

 

Back To Top