Gode vinterråd for huset

Vinteren kan være en stor påkjenning for huset. Men hvis du tar noen grep, er det enkelt å forebygge skader.

Hvert år kollapser flere bygninger i Norge på grunn av snø. Et klima i endring kan gi mer våt vinternedbør og store, plutselige snøfall og snølaster som bygningene våre ikke er dimensjonert for.
I følge forskningsleder Vivian Meløysund ved SINTEF Byggforsk er det viktig å følge med på eventuelle endringer i huset når det er mye snø på taket.

– Når dører og vinduer går tregt, eller du kan se nedbøyninger eller andre endringer i huset, kan det være et varsel om at belastningen er betydelig. Noen ganger vil du også kunne høre knirk og smell i konstruksjonen. Da kan det være fare på ferde, sier Meløysund.

Når du måker taket, bør det gjøres jevnt. Å måke ferdig en takflate før du går over mønet og måker neste flate, gir skjevbelastninger og er som regel mer kritisk enn en større, jevnere fordelt belastning. La det være igjen 10–20 cm snø på taket – ellers er det er lett å skade taktekningen. Og husk å sikre deg forsvarlig når du måker taket. Unngå i tillegg å lage renner på tvers av takfallet. Dette kan føre til at store snømengder settes i bevegelse samtidig.

Istapper tyder på feil
Har huset ditt mange, lange istapper? Da er det stor sjanse for at taket ikke fungerer som det skal, og at det kan lønne seg å gjøre tiltak som for eksempel å etterisolere og hindre luftlekkasjer opp til loftet. Dersom alt er bygget riktig, skal ikke nyere hus ha problemer med istapper.

– Is kan ødelegge takrenner og nedløp, og i tillegg skade taktekningen. Isdannelser ved takfoten kan demme opp for smeltevann fra lenger opp på taket slik at lekkasjer oppstår. Istapper kan også gi farlig nedfall på beferdet område og må da fjernes snarest, advarer Meløysund.

Frostfare
Frost i vannrør skyldes vanligvis at rørene er uheldig plassert i bygningen, for eksempel i yttervegger, i kalde kjellere og andre uoppvarmede rom, i dårlig isolerte konstruksjoner og på steder med kald trekk. Etter en lang kuldeperiode uten problemer tror man gjerne at faren for frostsprengte rør og kostbare vannskader er over, men dette stemmer ikke.

– Ved lange kuldeperioder går telen dypere, og mange kjellere begynner å nærme seg nullpunktet. I kalde kjellerrom bør man derfor få temperaturen over på plussiden, opplyser forskningsleder Lars-Erik Fiskum ved Vannskadekontoret ved SINTEF Byggforsk.

Når du forlater hytta etter vinterferien, bør hovedkrana stenges og rørene tømmes for vann.

– Dersom du ikke tømmer vannrørene, må du ha på tilstrekkelig varme både i hytta og huset ditt når du reiser bort, sier Fiskum.

Husk ventilasjonen
Om vinteren stenger mange igjen ventiler og luftespalter for å unngå kald trekk. Da blir luftskiftet i boligen for lite, og det hoper seg opp med fukt fra oss selv og fra aktiviteter i huset. I tillegg kommer opphopning av uheldige stoffer og gasser fra alt vi omgir oss med. Utilstrekkelig ventilasjon gir dårlig inneklima og kan medføre helseproblemer.

– For lite ventilasjon avsløres gjerne ved at det dugger og rimer mye på vinduene.  Man kan også få kondens og soppvekst på ytterveggene bak store møbler og skap. Heksesot er et økende problem i norske boliger – også her er for lite ventilasjon hovedsynderen. Hold ventilene åpne også om vinteren, og la vifter gå som de skal, sier seniorrådgiver Lars-Ivar Aarseth ved SINTEF Byggforsk. Etterisolering og nye vinduer gjør huset tettere. Da må ventilasjonen forbedres. Vedfyring, kjøkkenhetter eller flere beboere krever også mer friskluft. Vurder også om det er på tide å installere balansert ventilasjon i boligen. Bruker du seriøse, kompetente aktører kan du sikre deg frisk og god inneluft uten trekk og støy – og lavere fyringsutgifter på kjøpet.

Det er stengt for kommentarer.