Styre og tillitsmenn AHIF 2017

Styremedlemmer:

Formann: Knut Guttormsgaard

Viseformann: Kjetil Bringsverd

Medlem: Atle Mojlanen

Medlem: Wenche Britt Jarno

Medlem: Mons Petter Pettersen

Varamann: Glenn – Håkon Langemyr

Varamann: Egil Svensen

Varamann: John Perder Johnsen

Varamann: Knut Erik Kjørstad

Sekretær: Glenn Kruse

Svennepromosjonen: 

Oldermann: Knut Guttormsgaard

Sermonimester: Roy Paulsen

Sekretær: Knut Rose Jensen

Ladevakt: Inger Nilsen

Ladevakt: Atle Mojlanen

Varamann: Stein Roar Gundersen

Varamann: Trygve Jensen

Fanevakter:
Jørn Gotås og Knut Erik Kjørstad

Ordenskapittel:
Sverre Geir Syvertsen ( Leder )
Odd Inge Johansen og Atle Mojlanen

Festikomité:
Mons Petter Pettersen
Thor Gustav Lien og Harry Jørgensen

Revisor:
Bjørn Jacobsen

Valgkomite:
Jan Arild Christensen ( Leder )
Per Øyvind Heggland og Stein Roar Gundersen

Næringsforeningen: Knut Guttormsgaard

Gårdsstyre: Kjetil Bringsverd ( leder ), Knut Rose Jensen og Knut Erik Kjørstad. Varamann er John Peder Johnsen

Presseansvarlig: Knut Guttormsgaard

Hjemmeside / facebook: Glenn Kruse