Debattkveld med forfatter og tømrermester Ole Thorsensen

mine bilder 008Formann i AHIF Knut Guttormsgaard inviterte til debatt onsdag 23.09.2015 på håndverkeren. Debattpanelet besto av representanter fra skole, seksjon fagopplæring, LO, NHO, politikere og forfatter og tømrermester Ole Thorsensen. Salen vår var fullsatt og kvelden ble meget interessant. Ole Thorstensen vakte debatt da han for en tid tilbake skrev et innlegg i Morgenbladet om de manuelle og deres betydning / respekt blant akademikere. Når Ole omtaler de manuelle tenker han på håndverkeren, fagarbeideren, de som utfører et manuelt arbeid. Han innledet kveldens debatt med å lese noen innlegg fra hans nye bok som omhandler mer om de rammebetingelser, mangel på forståelse og respekt fra den akademiske befolkningen har for den manuelle kvinnen og mannen i vårt samfunn. Verdsettingen og forståelsen av et manuelt yrke er i den akademiske verden ikke til stede mener Ole. Dette er nok mange av oss enige med Ole i. Etter dette innlegget fra Ole ble det også mange synspunkter fra debattpanelet og salen. Kvelden gikk fort og vi var alle enige om at dette kommer vi til å prate mer om.

 

Utdeling av svenne / fagbrev Arendal kulturhus 20.02.2015

Vil på vegne av styret i AHIF få takke svennepromosjonen vår for en flott jobb under årets arrangement svenne / fagbrev utdeling 2015. Utsvennepromosjon 2015delingen ble foretatt i Arendal kulturhus fredag 20.02.2015. Det var 204 kandidater i Aust – Agder som mottok sitt svenne / fagbrev denne kvelden. Vi i AHIF vil benytte denne anledningen til å gratulere alle sammen med sitt svenne / fagbrev.

Leie av flotte og tradisjonsrike lokaler i Bendiksklev 10 til ulike arrangementer.

Er du medlem eller har bekjentskap til et av våre medlemmer kan du få å leie flotte og tradisjonsrike lokaler til ulike arrangementer, konfirmasjoner osv. Vi holder til i bendiksklev 10, 4836 Arendal. Vi kan tilby flotte lokaler med sitteplasser til 30 personer i 2 etsje, kjøkken med alt tilbehør, fullt servis og bestikk. Industrioppvaskmaskin som gjør unna oppvasken svært rask har vi også. På loftet har vi ytterlige sitteplasser til 20 -30 personer.

Høres dette interassant ut ring da vår sekretær på 909 77520 eller send en mail til glenn@okab-arendal.no

 

25 års medlemsskap

Her har Byggmester Asle Thorsen, Byggmester Roy Paulsen og Murmester og Ingeniør Trygve Jensen mottatt medalje for 25 års medlemsskap i AHIF. Begivenheten fant sted under årsmøte den 24.02.2012.

Nytt æresmedlem

Malermester Gunnar Gundersen fikk utdelt æresmedalje under årets generalforsamling den 24.02.2012. Gunnar har vært aktiv i styre og andre verv i mange år. Det var formann Andreas G. Andersen som overrakte Gunnar æresmedaljen.

Mesterbrevordningen runder 25 år

Mesterbrevordningen runder 25 år

15. januar 2012 er det 25 år siden lov om mesterbrev i håndverk og annen næring (mesterbrevloven) avløste håndverksloven. Våre gratulasjoner går til alle mestere som har bidratt til at ordningen har fått den posisjonen den har i dag.
Med mesterbrevloven ble mesterbrevordningen landsdekkende. I dag har vi rundt 18 000 mestere over hele landet fordelt på over 70 fag. Byggfagene står for 77% av alle aktive mestere. Men statistikken viser også et stort mangfold av fag. Bilfagene er nye og potensielt store mesterfag. Mesterbrevordningen og mesterutdanningen er i kontinuerlig utvikling i takt med samfunnsmessige endringer og endrede krav til fagene.

Gode vinterråd for huset

Vinteren kan være en stor påkjenning for huset. Men hvis du tar noen grep, er det enkelt å forebygge skader.

Hvert år kollapser flere bygninger i Norge på grunn av snø. Et klima i endring kan gi mer våt vinternedbør og store, plutselige snøfall og snølaster som bygningene våre ikke er dimensjonert for.
I følge forskningsleder Vivian Meløysund ved SINTEF Byggforsk er det viktig å følge med på eventuelle endringer i huset når det er mye snø på taket.